Naše práce směřuje k naplnění Vašich cílů. Advokátní kancelář Balcar Polanský Eversheds byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních v Československu. Od té doby se zaměřujeme na nalézání efektivních řešení, která přispívají k úsilí našich klientů uspět v rychle se rozvíjejícím tržním prostředí.

Naši právníci jsou prvotřídními odborníky. Máme zkušenosti s poskytováním právních služeb ve všech oblastech práva, od komplexního poradenství v oblasti fúzí/akvizic a obchodně závazkových vztahů, až po oblast regulace trhů a zastupování v arbitrážních a soudních řízeních. Prostřednictvím mezinárodní sítě advokátních kanceláří, které jsme součástí, jsme schopni poskytovat komplexní poradenství i ve věcech s mezinárodním prvkem.

Naši klienti jsou pro nás vždy na prvním místě. Náš úspěch je přímo úměrný jejich úspěchu, proto se snažíme být připraveni řešit potenciální problémy dříve, než skutečně vzniknou. Cílem naší práce je dosáhnout optimálního výsledku pro každého klienta i s ohledem na efektivní využití jeho finančních prostředků a času.

Content 1

Focused on: Delivering local expertise

Delivering local expertise