Mēs sniedzam juridisku palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību nozarēs, taču īpašu reputāciju mūsu advokāti un juristi ir izpelnījušies komercsabiedrību reorganizācijā, konkurences tiesību, darba tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības, kā arī intelektuālā īpašuma jautājumos. Mūsu advokāti regulāri un veiksmīgi pārstāv klientu intereses tiesās, tajā skaitā, arī administratīvajā tiesā.

Mēs vienmēr uzsveram, ka juristam nepieciešams iedziļināties ne vien darījuma juridiskajos aspektos, bet arī ekonomiskajā un praktiskajā būtībā. Tāpēc arī simtiem lappušu garos līgumos mēs protam nošķirt būtisko no otršķirīgā. Gatavojot darījuma tiesisko bāzi, advokātu biroja „Eversheds Bitāns" juristi izpētīs arī nodokļu riskus, loģistikas iespējas, muitas procedūras un citus apstākļus, kas var būt izšķiroši konkrēta darījuma sekmīgai īstenošanai.

Mēs esam pārliecinājušies, ka neatsverami ir pastāvīgi padziļināti kontakti ar klientiem. Biroja ilggadēja prakse, organizējot apmācības seminārus, ļauj mūsu klientiem pašiem iegūt pamatzināšanas dažādos biznesa tiesību jautājumos, bet mums sniedz plašāku izpratni par reālajiem procesiem darījumu pasaulē.